Redna srečanja članov na DEBATNIH VEČERIH so vsako prvo sredo v mesecu ob 19. uri v sejni sobi, Gorenjska cesta 25 v Radovljici. Julija in avgusta debatni večeri odpadejo.

Uradne ure so na debatnih večerih. Po dogovoru tudi v društveni pisarni Gorenjska cesta 25, I. nadstropje, Radovljica.

Izvršni odbor

Predsednica: Markovc Vida
Podpredsednik:
Tajnik: Petrovič Žarko
Gospodar: Resman Marjan
Blagajnik: Senica Janez
Član: Sedej Tomaž
Član: Senica Simon

Član: Saša Slamnik

Nadzorni odbor

Resman Janez
Janežič Damijan
Gnilšak Jakob

Častno razsodišče

Klemenc Matjaž
Vogrinec Drago
Šolar Anica

Člani

B
Barič Dušan

Č

Čuk Nina

D

G
Globočnik Damir

Gnilšak Jakob

Grimani Petra

J
Jančič Ljubo

Janežič Damijan

Jeraj Sedej Nel

K
Klemenc Matjaž

Kramar Janez

M
Markovc Vida

Markovec Damjan

P

Pejić Jasminka

Petan Petra

Petrovič Žarko

R
Ravnihar Peter

Resman Janez

Resman Marjan

S
Sedej Tomaž

Senica Janez

Senica Simon

Slamnik Saša

Suljanović Jasim

Š

Šolar Anica

V
Vogrinec Katja

Vogrinec Drago

Vrankar Benjamin

Z
Zaletel Janez

Zaletel Miha

Ž
Žemva Novak Ana

Žemva Klementina